Home » Остали документи

Остали документи

 
Odluka o udzbenicima 2 i 6 razred 2019
Одлука о избору уџбеника за први и пети разред за школску 2019/2020 годину
Извештај о раду директора школе 2018/19
Извештај прихода и расхода 
УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА 2018/2019. ШКОЛСКУ ГОДИНУ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Законски оквири

Закон o основном образовању и васпитању
Правилник o протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
Правилник o ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања
Правилник o оцењивању ученика у основном образовању и васпитању оцењивању ученика у основном образовању и васпитању