Home » Одељењске старешине предметне наставе

Одељењске старешине предметне наставе

Редни број

Име и презиме

Разред и одељење

1.

Нина Анђић

V1

2.

Никола Прица

V2

3.

Марија Зупчић

VI1

4.

Александар Вучетић

VI2

5.

Љубица Чорбић

VII1

6.

Ненад Салаи

VII2

7.

Марина Гојић

VIII1

8.

Биљана Шомођа

VIII2