Home » Ваннаставне активности

Ваннаставне активности

Ваннаставне активности имају снажан васпитни фактор као и фактор социјализације деце. У сличним интересним групама ученици стичу искуство сарадње, тимског рада.  Деца на овај начин  стичу и самопуздање и започињу трагање за својим интересовањима и талентима.

 

Основна школа „ Карађорђе“ има недостатак простора за вананастване активности па се оне већином своде на посете институцијама од значаја.

 

Ученици према својим интересовањима бирају активности које су им  најближе.

 

У школи постоје следеће секције: рецитаторска, драмска, литерарна, спортска, саобраћајна, еколошка, хор и секција енглеског језика.