Home » Одељењске старешине предметне наставе

Одељењске старешине предметне наставе

Редни број

Име и презиме

Разред и одељење

1.

Марија Зупчић

V1

2.

Александар Вучетић

V2

3.

Љубица Чорбић

VI1

4.

Ненад Салаи

VI2

5.

Марина Гојић

VII1

6.

Бињана Шомођа

VII2

7.

Сандра Куљић

VIII1

8.

Марија Цветковић

VIII2