Home » Јавне набавке

Јавне набавке

Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu 02-19
Konkursna dokumentacija 02-19
Poziv za podnosenje ponuda 02-19
Обавештење о закљученом оквирном споразуму за екскурзије и наставе у природи 2018/19.
Одлука за јавну набавку Екскурзије и наставе у природи 2018/19.
Конкурсна документација за јавну набавку Екскурзије и наставе у природи 2018/19.
Позив за подношење понуда за јавну набавку Екскурзије и наставе у природи 2018/19.
Конкурсна документација за јавну набавку - настава у природи
Позив за подношење понуда за набавку услуга организације и реализације наставе у природи
Обавештење о закљученом уговору за пројектовање
Одлука 2 о екскурзијама
Одлука 1 о екскурзијама
Одлука - Услуга израде пројектне документације за изградњу фискултурне сале
Позив за подношење понуда екскурзија и настава у природи
Конкурсна документација за јавну набавку ексурзија и наставе у природи
Позив за подношење понуда - документација за изградњу фискултурне сале
Услуга израде пројектне документације за изградњу фискултурне сале
Измењени план Јавних набавки за 2017. годину